Poczet Królów Polskich

Poczet Królów Polskich. Rysunki Jana Matejki Poczet Królów Polskich - Wieden Naklad Maurycego Perlesa 1893 - 102 p., tav.; 40x29 cm.

HC 1160